Chủ nhật, 14/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-7-1956: Thành lập Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Ngày 17-7-1956: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định thành lập Ban Xây dựng Bảo tàng Quân đội, tiền thân của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
top