Thứ năm, 05/10/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 14-7-1955: Bác Hồ nhắc nhở phải kết hợp học với hành

Ngày 14-7 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác Hồ nhắc nhở phải kết hợp học với hành; Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban Sắc lệnh giảm tô; Ngày truyền thống của Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự...
Tốc độ phát: 1x
top