Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 13-7-1981: Ngày truyền thống Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo Pháo binh

Ngày 13-7-1981: Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo Pháo binh (Binh chủng Pháo binh), tiền thân là Trường Chuyên môn Kỹ thuật Pháo binh được thành lập. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lái xe quân sự, xe xích kéo pháo, thợ pháo cho các đơn vị pháo binh toàn quân.
Tốc độ phát: 1x
top