Thứ ba, 27/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 12-8: Ngày truyền thống Lữ đoàn công binh 279, Binh chủng Công binh

Ngày 12-8 diễn ra nhiều sự kiện nổi bật: Ngày truyền thống Lữ đoàn công binh 279. Ngày này năm 1991, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua “Luật Bảo vệ và chǎm sóc trẻ em”; Ngày Quốc tế Thanh niên, ...
top