Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 10-8-1955: Ngày truyền thống Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần

Ngày 10-8-1955: Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần được thành lập, có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo công tác bảo đảm doanh trại, phục vụ quân đội xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu.
Tốc độ phát: 1x
top