Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 12-6-1968: Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 12-6-1968: Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
top