Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-6-1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
top