Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 10-12-1945: Nhớ về truyền thống của Quân khu 7, Quân khu 9

Ngày 10-12 gắn liền với nhiều sự kiện trong tiến trình lịch sử: Ngày truyền thống của Quân khu 7, Quân khu 9, Cục Kỹ thuật Binh chủng....
top