Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 10-1: Ngày truyền thống của công nhân ngành in Việt Nam

Ngày 10-1-1937: Đại biểu các xí nghiệp in ở Hà Nội tổ chức họp tại nhà số 181 phố Lò Đúc, để thành lập Bắc Kỳ ấn công ái hữu Hội. Ngày 10-1 trở thành ngày truyền thống của công nhân ngành in Việt Nam.
top