Thứ năm, 27/01/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 1-12-1920: Ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.
top