Thứ hai, 24/01/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 28-11-1946: Ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân khu 1

Ngày này năm xưa, ngày 28-11: Ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân khu 1; ngày sinh Phêrêdrich Ăngghen
top