Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Họp bất thường để xã hội bình thường

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã liên tiếp có những hoạt động không theo thông lệ, với mục tiêu kiến tạo chính sách để đồng hành với cả hệ thống chính trị, kịp thời đưa đất nước nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường...
top