Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Hồi ức của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và những bí mật về thanh bảo kiếm bạn Lào tặng

Với hơn 100 năm tuổi đời, 81 năm tuổi Đảng, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Với những dấu ấn và đóng góp đó, hình ảnh của một vị tướng trăm tuổi sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.
Tốc độ phát: 1x
top