Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Đại tướng Văn Tiến Dũng và trận đánh nở hoa trong lòng địch

Thưa quý thính giả, trận đánh nở hoa trong lòng địch do Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ đạo ở thị xã Thái Bình là trận chia lửa với Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, buộc Đại tướng Na-va, Tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương phải điều quân ở Lào và quân tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe bài viết "Đại tướng Văn Tiến Dũng và trận đánh nở hoa trong lòng địch" của tác giả Dương Duy Ngữ.
Tốc độ phát: 1x
top