Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã trăn trở rất nhiều: Đánh vào Sài Gòn như thế nào cho nhanh, chắc thắng, phá tan bộ máy chiến tranh... nhưng lại phải đánh như thế nào để thành phố ít bị tàn phá nhất.

Ý kiến bạn đọc ()

top