Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Đại tướng Nguyễn Quyết - Vị Đại tướng hội đủ “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”

Đại tướng Nguyễn Quyết - vị tướng tài năng, hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính cao đẹp của người cộng sản kiên trung; là người cán bộ cộng sản đức độ, luôn hết lòng vì dân, vì nước, rất mực yêu thương đồng chí, đồng đội.
Tốc độ phát: 1x
top