Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Đại tướng Hoàng Văn Thái – Chỉ huy đầu tiên của Bộ Tổng tham mưu

Là người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc hình thành và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại. Ông là vị tướng tham mưu tài giỏi, là linh hồn của Bộ Tổng Tham mưu. Ông là Đại tướng Hoàng Văn Thái.
top