Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 6-4: Sẽ sửa phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang

Nội dung chính: Sẽ sửa phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang để phù hợp với chế độ tiền lương mới; Quân khu 9 xuất quân vận chuyển nước sạch miễn phí cho nhân dân Cà Mau...
Tốc độ phát: 1x
top