Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 4-4: Kiểm tra hợp luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nội dung chính: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra hợp luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ-Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay; Không quân Mỹ tiếp tục nâng cấp công nghệ tự lái cho máy bay F-16...
Tốc độ phát: 1x
top