Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 4-8: Khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023

Nội dung chính: Khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương làm việc tại Quân đoàn 3, Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả ngành in Quân đội...
Tốc độ phát: 1x
top