Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 2-8: Chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Nội dung chính: Đại tướng Lương Cường chủ trì Phiên họp thứ nhất Nhóm Biên tập Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại tổng kết 40 năm đổi mới; Chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Lockheed Martin tăng công suất vũ khí laser lên 500kW...
Tốc độ phát: 1x
top