Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 3-2: Đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Nội dung chính: Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên...
Tốc độ phát: 1x
top