Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 2-2: Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 1 năm 2024

Nội dung chính: Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 1 năm 2024; Pháp bán tên lửa chống tăng thế hệ mới cho Thụy Điển; Mỹ nhận trực thăng chiến lược Grey Wolf từ cuối năm nay;...
Tốc độ phát: 1x
top