Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 20-2: Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, đề xuất rất tốt nhiều nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh

Nội dung chính: Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, đề xuất rất tốt nhiều nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; Vùng 3 Hải quân: Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ngành công tác Đảng, công tác chính trị...
Tốc độ phát: 1x
top