Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 18-2: Tàu 20 đến Ấn Độ, chuẩn bị tham gia Diễn tập MILAN 2024

Nội dung chính: Tàu 20 đến Ấn Độ, chuẩn bị tham gia Diễn tập MILAN 2024; Nhiều cơ quan, đơn vị ở trong toàn quân đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...
Tốc độ phát: 1x
top