Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 15-5: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 quan tâm, bảo đảm hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng

Nội dung chính: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 quan tâm, bảo đảm hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng; Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Tổng cục Kỹ thuật; Nga không kích Ukraine bằng tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-32...
Tốc độ phát: 1x
top