Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 14-5: Tạo nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại rà phá bom mìn

Nội dung chính: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương; Tạo nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại rà phá bom mìn...
Tốc độ phát: 1x
top