Thứ sáu, 12/07/2024 GMT+7

Bản tin Podcast Quân sự - Quốc phòng ngày 20-3: Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo toàn quân làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm

Nội dung chính: Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo toàn quân làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4; Huấn luyện bổ túc lái xe bảo đảm vận tải và diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...
Tốc độ phát: 1x
top