Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 19-3: Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị báo cáo Dự thảo quy hoạch các trung tâm dữ liệu trong Bộ Quốc phòng

Nội dung chính: Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị báo cáo Dự thảo quy hoạch các trung tâm dữ liệu trong Bộ Quốc phòng; Chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Sư đoàn 363 nâng cao kiến thức pháp luật cho chiến sĩ mới 2024...
Tốc độ phát: 1x
top