Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Tinh thần tự học, tự rèn ở Lữ đoàn Vận tải 972

Trong thời gian qua, Lữ đoàn Vận tải 972 đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhằm xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, công tác giáo dục pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng.

Ý kiến bạn đọc ()

top