Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ quân đội với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lực lượng GGHB của Việt Nam, đặc biệt là các quân nhân nữ hoàn toàn có năng lực đáp ứng các nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia, cùng giải quyết các vấn đề an ninh, hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc ()

top