Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Tọa đàm: Phụ nữ quân đội với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Phụ nữ quân đội tham gia hiệu quả và hài hòa vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc góp phần thể hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước, quân đội về bình đẳng giới, khẳng định vai trò của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ý kiến bạn đọc ()

top