Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Ngành Quân y với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội

Phong trào thi đua xây dựng "Đơn vị quân y 5 tốt" đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, trong đó ngành Quân y luôn tích cực, chủ động trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc ()

top