Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bệnh viện Quân y 268 - Địa chỉ tin cậy của người bệnh

Với phương châm “tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Quân y 268 chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chuyên môn, xây dựng bệnh viện phát triển đồng đều, vững chắc, thực sự là địa chỉ tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn các tỉnh phía nam Quân khu 4.

Ý kiến bạn đọc ()

top