Thứ sáu, 12/07/2024 GMT+7

Nâng cao chất lượng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật xe-máy tại Quân đoàn 2

Rút kinh nghiệm từ lần hội thi cấp cơ sở quân đoàn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị mọi mặt cho hội thi toàn quân một cách toàn diện chính quy như: Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, nâng cao chất lượng các xe tham gia dự thi; đầu tư nhiều công sức củng cố hệ thống cơ sở vật chất trong khu kỹ thuật; cải tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ý kiến bạn đọc ()

top