Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Cục Xe-Máy chấm thi “Xe tốt” đối với Binh chủng Pháo binh

Tại Lữ đoàn Pháo binh 204, Binh chủng Pháo binh, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai chấm thi nội dung “Xe tốt” đối với Binh chủng Pháo binh trong khuôn khổ Hội thi Xe tốt, lái xe giỏi toàn quân.

Ý kiến bạn đọc ()

top