Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Hướng tới người cán bộ Phòng hóa “Toàn năng”

Đội ngũ cán bộ các cấp là lực lượng nòng cốt để triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Đó là mục tiêu đúng đắn của Binh chủng Hóa học (BCHH) trong việc kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ chủ trì từ cấp Đại đội đến Lữ đoàn hoặc tương đương. Từ đó, mỗi cán bộ tự nhận thức đúng vị trí, vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác.

Ý kiến bạn đọc ()

top