Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Mô hình thao trường rút gọn của Tiểu đoàn 905, Binh chủng Hóa học

Tại tiểu đoàn 905, đơn vị có diện tích đóng quân rất chật hẹp, do đó công tác bố trí thao trường cũng rất khó khăn. Với quy mô diện tích đất hiện có, Tiểu đoàn chủ động xây dựng, tận dụng thao trường theo mô hình rút gọn để huấn luyện bộ đội.

Ý kiến bạn đọc ()

top