Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Học Bác trọng dụng người hiền tài

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trọng dụng người tài vẫn là bài học quý trong công tác cán bộ hiện nay.

Ý kiến bạn đọc ()

top