Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Cuộc chiến đấu giữa thời bình của Bộ đội Phòng hóa

Nghiên cứu dự báo đánh giá tình hình, chúng ta phải tập trung xây dựng lực lượng, phương tiện đó là lực lượng phải tinh, gọn, mạnh và chuyên nghiệp và phương tiện hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chủ động khắc phục hậu quả chiến tranh là nhiệm vụ của BCHH trong thời gian tới

Ý kiến bạn đọc ()

top