Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)

Nhằm thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện mà Nghị quyết chuyên đề Đảng ủy Lữ đoàn đã đề ra; chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật trong thời gian tới, không quản thời tiết khắc nghiệt thất thường, cán bộ, chiến sĩ các kíp xe thuộc Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) vẫn miệt mài “khổ luyện” nâng cao kỹ năng, làm chủ vũ khí, khí tài được trang bị với mục tiêu bảo đảm đúng thời gian hiệp đồng, đạn ra khỏi nòng là tiêu diệt “địch”.

Trên tháp pháo và trong khoang điều khiển của xe tăng, các số, các vị trí người nào việc đấy phối hợp hết sức nhịp nhàng, thành thục và chính xác từ tư thế chuyển đạn, tiếp nhận đạn và nạp đạn vào giá. Việc thao tác nhận đạn, nạp đạn trong điều kiện không gian chật, hẹp như vậy thật không đơn giản, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải được huấn luyện hết sức cơ bản.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị quán triệt cho anh em thấm nhuần phương châm “một phút hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”; tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện từ cường độ thấp nâng dần lên cường độ cao; huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Vừa huấn luyện sử dụng thành thạo hệ thống xe tăng T54B cũ, vừa tổ chức huấn luyện bộ đội sử dụng xe tăng T54B cải tiến, phục vụ tốt nhiệm vụ diễn tập hiệp đồng có bắn đạn thật và nhiệm vụ bắn đối chứng xe tăng T54B cải tiến trong thời gian tới.

Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Huấn luyện lý thuyết cho bộ đội.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Chỉ huy Lữ đoàn quán triệt, giao nhiệm vụ trước khi bước vào huấn luyện, kiểm tra bắn.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Luyện tập nội dung vận chuyển đạn, tiếp đạn cho kíp xe tăng thực hành nhiệm vụ.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Kíp xe tăng thực hành huấn luyện nội dung tiếp nhận đạn, nạp đạn.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Thực hành thao tác chuyển đạn vào trong khoang xe.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Đội hình xe tăng T54 thực hành chiếm lĩnh trận địa.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Xe tăng T54B cải tiến thực hành nội dung chiếm lĩnh trận địa.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Huấn luyện nội dung đội hình bộ binh, xe tăng đánh chiếm mục tiêu.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ các kíp xe tăng hoàn thành nhiệm vụ.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Phút giải lao trên thao trường của các chiến sĩ xe tăng.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Huấn luyện thể lực cho bộ đội nhằm tăng sức bền, nâng cao thể trạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện cường độ cao.
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Tháng Sáu, trên thao trường Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1)
Bảo quản xe tăng sau huấn luyện là nội dung được quan tâm chú trọng, góp phần bảo đảm vũ khí trang bị, khí tài luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

BÙI HIỆP (thực hiện)

top