Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm

Trong những ngày tháng 5 vừa qua, tại sân bay Biên Hòa, Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bay phục vụ Huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm của Quân khu 7 và Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung huấn luyện thực hành nhảy dù và đổ bộ đường không có vũ trang. Các thành phần tham gia đã hoàn thành tốt nội dung chương trình theo đúng kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh trong quá trình huấn luyện.

VŨ HOÀNG (Thực hiện)

Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Chuẩn bị mang đeo dù cá nhân.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Giáo viên hướng dẫn và kiểm tra.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Lên máy bay chuẩn bị nhảy dù.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Máy bay cất cánh.

Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Xuất phát rời máy bay.

Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm

Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Điều khiển dù trên không.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Giáo viên mặt đất chỉ huy lái dù.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Tiếp đất an toàn
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Thu dù.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Lực lượng đặc công và trinh sát đặc nhiệm lên máy bay.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Đổ bộ đường không.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Triển khai chiến đấu.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Kết thúc huấn luyện.
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Bay huấn luyện cho lực lượng Đặc công và Trinh sát đặc nhiệm
Niềm vui sau buổi tập.

top