Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Người khởi xướng phong trào vươn ra Biển Đông "làm giàu, đánh thắng"

Với tư duy chiến lược, Đại tướng Nguyễn Quyết đã phát động phong trào “Làm giàu, đánh thắng” ở quân khu 3. Đó là cuộc cách mạng sâu sắc, làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị mà lúc đó không phải ai cũng dám nghĩ, dám làm.

Ý kiến bạn đọc ()

top