LONGFORMQuân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Quân khu 2 chủ động thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp vừa tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với đổi mới công tác huấn luyện, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch.

Dịch Covid-19 lây lan rộng, tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trực tiếp là công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và huấn luyện của Lực lượng vũ trang Quân khu 2. Nhận thức rõ thực trạng đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực tham gia phòng, chống dịch hiệu quả.

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Ảnh trái: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 kiểm tra SSCĐ tại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316). Ảnh phải: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 kiểm tra SSCĐ tại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316).

Quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, bên cạnh việc tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến…Lực lượng vũ trang Quân khu tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản, công điện của trên về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chủ động “sớm hơn và cao hơn một bước”, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và các cơ quan Quân khu đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp vừa tổ chức huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, vừa tham gia phòng, chống dịch. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh quản lý tốt các khu cách ly tập trung, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Y tế truy vết và dập dịch tại các điểm nóng, tổ chức lực lượng tăng cường cho Biên phòng các tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; lực lượng KSQS, vệ binh các cấp tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát trong khu vực đơn vị, các mục tiêu canh gác bảo vệ được giao, duy trì mọi quân nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Mặc dù phải chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, song Lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Quân khu đã chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện ở các cấp bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Huấn luyện đầy đủ các nội dung theo đúng kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 83,4% khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 80% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương đạt khá, giỏi. Tổ chức tốt diễn tập phòng thủ và khu vực phòng thủ các cấp; chủ động tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp cơ sở và cấp quân khu bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao.

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Các hoạt động của lãnh đạo Quân khu 2 khi đến thăm kiểm tra đơn vị.

Các đơn vị trong quân khu đã tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần theo đúng quy định của từng cấp độ dịch, ở trạng thái bình thường mới; nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt, làm việc, thao trường huấn luyện từng bước được đầu tư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; công tác quản lý quân số, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng chặt chẽ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tích cực triển khai thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 60-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW và các văn bản chỉ đạo của Bộ về công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường kịp thời điều chỉnh kế hoạch, bổ sung chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng chính quy, huấn luyện chiến đấu bảo đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình và diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện cho cấp ủy, chỉ huy các cấp; làm tốt việc kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả và công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt Công tác Đảng, công tác Chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kép: Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, huấn luyện vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Công tác sẵn sàng huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Hai là, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện đối với từng cấp độ dịch. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo cơ quan Quân huấn bám sát hướng dẫn các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, nghiên cứu tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện ở từng cấp độ dịch; điều chỉnh hệ thống văn kiện chỉ đạo huấn luyện khoa học, linh hoạt, thống nhất, sát với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nội dung phòng, chống dịch Covid-19; bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Trong thực hành huấn luyện các cơ quan, đơn vị, nhà trường tập trung huấn luyện vững chắc cho chỉ huy cơ quan và chiến sĩ phân đội, chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, di chuyển, ngụy trang, nghi binh phù hợp với biên chế và trang bị hiện có của đơn vị. Đồng thời, tăng cường huấn luyện phòng hóa, huấn luyện quân y phòng, chống dịch, nhất là dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn để có biện pháp quản lý quân nhân, phòng, chống dịch Covid-19.

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Hình ảnh huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng của quân khu và hình ảnh bảo đảm vượt sông trong diễn tập sẵn sàng chiến đấu.

Ba là, chú trọng công tác diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Bộ Tham mưu Quân khu, trực tiếp là cơ quan tác chiến đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; đặc điểm, nhiệm vụ, tình hình dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo khối đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong điều kiện dịch bệnh tác động đến sinh hoạt, học tập, công tác của các cơ quan, đơn vị. Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp để duy trì, quản lý bộ đội; chuẩn bị các phương án nếu bị cách ly, giãn cách. Chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, DQTV tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly y tế, khu điều trị bệnh nhân, các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh, huyện theo kế hoạch của từng địa phương. Chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công điện, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên; tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn, xử lý kịp thời khi có tình huống dịch bệnh tại đơn vị.

Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ.

Tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng vũ trang Quân khu, là cơ sở quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn xác định quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo.

  • Quân khu 2: Chủ động đổi mới huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
  • Nội dung: Thiếu tướng NGUYỄN ĐĂNG KHẢI, Phó tư lệnh,
  • Tham mưu trưởng Quân khu 2
  • Ảnh: Báo Quân khu 2
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC

top