LONGFORMHôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện

Thực hiện lộ trình xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, công tác huấn luyện phải luôn đổi mới, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội nói chung và tổ chức, biên chế của từng đơn vị nói riêng. Ngay từ đầu năm 2024, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động làm công tác chuẩn bị; đề ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; trong đó tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng...

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện

Thời gian qua, toàn quân đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện; cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) sát với đặc điểm, nhiệm vụ. Chủ động giáo dục nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời điều chỉnh quân số cho đơn vị huấn luyện, SSCĐ; tổ chức tập huấn cán bộ; chuẩn bị vật chất huấn luyện, thao trường, bãi tập...

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện của Quân khu 3 năm 2024. Ảnh: TRƯỜNG VIỆT

Đại tá Nguyễn Thành Phố, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12, cho biết: Năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ sau khi thành lập đơn vị mới, xác định công tác chuẩn bị huấn luyện là khâu quan trọng, Quân đoàn 12 đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí làm mới và củng cố mô hình, đồ dùng huấn luyện, biển bảng chính quy; thao trường, bãi tập, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập. Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chặt chẽ; tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện từ cấp cơ sở đến cấp quân đoàn; đặc biệt là tổ chức 96 lớp tập huấn cán bộ ở các cấp, tập trung vào các nội dung mới và chưa thống nhất.

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Quân đoàn 12 và các đơn vị diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, tháng 12-2023. Ảnh: HẢI HUY

Năm 2024, công tác huấn luyện là một trong 3 khâu đột phá của Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Để nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sư đoàn đã tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ về mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng, phương châm huấn luyện năm 2024 và nhiệm vụ, chỉ tiêu, nội dung huấn luyện; xây dựng ý chí quyết tâm, đề ra các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Đặc biệt, Sư đoàn 361 đã chủ động chuẩn bị 340 bài tập các loại; 790 giáo án, trong đó có 96 giáo án điện tử; củng cố 33 thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, 41 bãi tập thể lực tổng hợp, 160 bộ mô hình (trong đó có 95 mô hình điện), 385 bộ sơ đồ, tranh vẽ...

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Năm 2024, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) làm mới hàng chục mô hình điện phục vụ huấn luyện. Ảnh: NGUYỄN CHÍ CÔNG

Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: Cục Quân huấn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng chục đơn vị trong toàn quân, tập trung vào các đơn vị mới thành lập, sáp nhập, bộ đội địa phương, quân chủng, binh chủng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là tích cực tu sửa, cải tiến, làm mới thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, mô hình học cụ. Hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện các cấp được xây dựng, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo phân cấp; sắp xếp nội dung, thời gian huấn luyện phù hợp với các đối tượng; tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện chặt chẽ, chất lượng. Toàn quân đã tổ chức hơn 2.000 lớp tập huấn; công tác bồi dưỡng cho cán bộ các cấp trước khi huấn luyện được chú trọng; cán bộ thực hành thông qua giáo án huấn luyện thực hiện đúng trình tự các bước, tập trung vào những nội dung trọng tâm của bài...

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Cơ quan Tổng cục Hậu cần tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện

Tại một số hội nghị của Bộ Quốc phòng, nhất là trong buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu ngày 20-2 vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống nâng cao, huấn luyện sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị (VKTB) có trong biên chế, nhất là VKTB mới, hiện đại, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng. Chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao bảo đảm an toàn, hiệu quả, sát thực tế.

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Chiến đấu viên Lữ đoàn K3, Tổng cục II rèn luyện thể lực, võ thuật. Ảnh: TUẤN HUY

Quán triệt chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, năm 2024, Binh chủng Đặc công tập trung đột phá huấn luyện nâng cao trình độ sử dụng VKTB có trong biên chế; đột phá nội dung, phương pháp diễn tập nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng cấp mũi, đội, diễn tập trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn. Theo Đại tá Phạm Ngọc Vũ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công: Thực hiện những đột phá trên, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện theo tình huống, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, tăng cường diễn tập theo nhiệm vụ, diễn tập đối kháng với thời gian chuẩn bị ngắn; đưa công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào diễn tập chỉ huy, cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa; nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các bộ phận. Huấn luyện chuyên sâu và nâng cao cho các lực lượng chiến đấu viên theo nhiệm vụ A2, A3, chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung huấn luyện thuần thục, điêu luyện kỹ thuật, chiến thuật đặc công; đặc biệt giỏi võ thuật, giỏi bắn súng; coi trọng huấn luyện nâng cao về khả năng cơ động, sức bền, sức chịu đựng với cường độ cao, trong điều kiện gian khổ, khắc nghiệt dài ngày.

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho cán bộ các cấp tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh).
Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Ảnh trái: Binh chủng Tăng thiết giáp sẵn sàng và quyết tâm lập thành tích cao trong mọi nhiệm vụ. Ảnh phải: Phi công YAK-130 Trung đoàn 940 (Quân chủng Phòng không - Không quân) trao đổi kinh nghiệm sau buổi huấn luyện.

Huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và nâng cao hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng là nội dung được Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh xác định trong năm 2024. Theo Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, năm nay, tất cả các nội dung, khoa mục huấn luyện đều vận dụng sát thực tế chiến đấu, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện cơ sở vật chất. Trong đó, chú trọng xây dựng các phương án và tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn. Tăng cường huấn luyện lực lượng thường trực để nâng cao khả năng chiến đấu, nhất là ở cấp trung đội, đại đội. Lực lượng dân quân kết hợp huấn luyện quân sự với luyện tập phương án bảo vệ địa bàn và mục tiêu được phân công, huấn luyện phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống cháy nổ...

Điểm chú ý trong công tác huấn luyện năm nay là các đơn vị mới thành lập, sáp nhập tổ chức huấn luyện theo hệ thống tài liệu mới biên soạn, biên soạn bổ sung, nhất là tổ chức huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành từ cấp phân đội đến cấp sư đoàn bộ binh. Các đơn vị được biên chế trang bị kỹ thuật mới, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sáng tạo, nhanh chóng làm chủ VKTB. Đặc biệt, diễn tập khu vực phòng thủ của TP Hà Nội sẽ có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường Quân đội đóng quân trên địa bàn.

Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 hải quân đánh bộ thực hành một tình huống huấn luyện.

  • Hôm nay (1-3), toàn quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 - Tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện
  • Nội dung: CHÍ HÒA
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, TRỌNG HẢI, TUẤN HUY
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top