LONGFORMHọc viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

--------------------------*****--------------------------

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

--------------------------*****--------------------------

“Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Giám đốc, xin đồng chí giới thiệu những nét khái quát về chương trình đào tạo tại Học viện PK-KQ?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Thực hiện Nghị quyết 1657 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới và Đề án đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của Bộ Quốc phòng, hiện nay, các chương trình đào tạo cho các đối tượng tại Học viện đã được điều chỉnh cả về nội dung, chương trình, quy trình theo hướng bám sát tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng PK-KQ, bảo đảm tính logic, liên thông giữa các cấp học, bậc học; các đối tượng đào tạo đều có chuẩn đầu ra cụ thể và chương trình đào tạo gắn với chuẩn đầu ra nhằm hiện thực hóa chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Đảng ủy Học viện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Theo đó, Học viện điều chỉnh đối tượng, thời gian đào tạo: Đào tạo cấp trung đoàn đến cấp sư đoàn, tách thành trung đoàn, lữ đoàn (thời gian 1,5 năm); cấp sư đoàn riêng (thời gian 0,5 năm); Đối tượng đào tạo ngắn cấp trung đoàn, lữ đoàn (thời gian 1 năm, tăng nửa năm) hoàn thiện cấp trung đoàn (thời gian 0,5 năm); đào tạo kỹ sư hàng không từ 5,5 năm xuống còn 5 năm. Chuẩn bị cho đào tạo tích hợp cấp trung đoàn (lữ đoàn) và thạc sĩ thời gian 2,5 năm. Cùng với đó, Học viện PK-KQ hoàn toàn làm chủ toàn bộ chương trình đào tạo bao gồm cả giai đoạn I, sĩ quan cấp phân đội (trước đây phải nhờ sự hỗ trợ của cơ sở đào tạo khác).

Năm 2024, trong chương trình đào tạo của Học viện có bước đổi mới mang tính đột phá. Theo đó, Học viện đã tổ chức hai cuộc diễn tập, hình thức diễn tập 2 cấp, trong đó cấp dưới do học viên thực hiện đúng mục tiêu yêu cầu đào tạo; chỉ huy và cơ quan cấp trên do cán bộ khung, giảng viên thực hiện. Năm 2024, Học viện đã tiếp nhận và tổ chức đào tạo kỹ sư hàng không và tác huấn không quân cho Bộ Công an, đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt sẵn sàng đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo khoa học 60 năm xây dựng Học viện PK-KQ cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại

PV: Xin đồng chí cho biết công tác tạo nguồn học viên cho Học viện được tiến hành như thế nào? Có đặc thù gì khác biệt so với các cơ sở đào tạo khác?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Học viện PK-KQ đã thực hiện đồng bộ các khâu: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tạo nguồn và tuyển chọn học viên gắn với quá trình đào tạo; bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo. Trong các khâu đó, công tác tạo nguồn và tuyển chọn học viên có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp tới chất lượng đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ sau khi ra trường.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển sinh; thực hiện thống nhất, đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển sinh quân sự. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cả trực tiếp (bằng đội ngũ cán bộ, giảng viên) và trên các hệ thống thông tin đại chúng, để nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên và hạ sĩ quan - binh sĩ hiểu rõ về ngành, nghề và tương lai phát triển khi lựa chọn phục vụ lâu dài trong Quân đội, trong đó có Học viện PK-KQ. Từ đó, thu hút họ đăng ký xét tuyển, nhất là đối với những học sinh, sinh viên giỏi thi vào Học viện.

Cùng với đó, công tác tạo nguồn, tuyển chọn học viên được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch và tiêu chuẩn chất lượng…

Trong công tác tạo nguồn, ngoài những tiêu chuẩn chung của Bộ Quốc phòng, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Học viện PK-KQ đào tạo nhiều chuyên ngành mang tính chất đặc thù và duy nhất của lực lượng PK-KQ. Do đó, yêu cầu để tạo nguồn, tuyển chọn cũng có đặc thù riêng, khác về tiêu chí tuyển chọn đầu vào so với các nhà trường quân đội khác.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Giờ học thực hành của học viên chuyên ngành Ra đa trên khí tài P-18..
Đi trước, đón đầu xây dựng mô hình nhà trường thông minh gắn với chuyển đổi số

PV: Xin đồng chí cho biết Học viện đã có những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện có nhiều giải pháp, trong đó xác định một số giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về giáo dục, đào tạo, nhất là ở bậc đại học.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo; hình thức, phương pháp dạy học sát thực tiễn sẵn sàng chiến đấu.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa.

Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Năm là, nâng cao hiệu quả thực hiện phối hợp, hợp tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo giữa Học viện và các nhà trường, cơ quan, đơn vị liên quan.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Ảnh trái: Thủ trưởng Học viện PK-KQ tặng hoa chúc mừng học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ NTQS khóa 26. Ảnh phải: Thủ trưởng Học viện trao thưởng các học viên tốt nghiệp ra trường xuất sắc năm 2024.

Ngoài ra, Học viện chủ động đi trước, đón đầu trong xây dựng mô hình nhà trường thông minh gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nâng cấp và khai thác có hiệu quả trung tâm huấn luyện thực hành, trung tâm mô phỏng, phòng học chuyên dùng, phòng thí nghiệm, sở chỉ huy diễn tập cấp trung đoàn, sư đoàn; hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

PV: Đồng chí vừa nhắc tới công tác xây dựng nhà trường thông minh, vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào công tác đào tạo, giảng dạy đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Là một cơ sở giáo dục, đào tạo, chúng tôi nhận thức rất rõ về những lợi ích của việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hiệu quả của việc áp dụng khoa học công nghệ này vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại nhà trường. Thời gian qua, chúng tôi vừa nghiên cứu xây dựng, vừa áp dụng các thành tựu của các cơ sở giáo dục, đào tạo khác ở trong nước và trên thế giới, nhất là liên quan đến thiết bị mô phỏng, bài giảng điện tử, các trang thiết bị giúp quản trị, kiểm soát quá trình đào tạo cũng như hệ thống thư viện số. Bên cạnh đó, Học viện tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, nhờ đó nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đã được triển khai và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Đội tuyển Olympic Toán học Học viện PK-KQ nhận giải tại Lễ tổng kết và trao giải.

Hằng năm, Học viện có từ 100 đến 120 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được hoàn thành và được đưa vào áp dụng. Đây cũng chính là kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục, đào tạo. Một thành tích rất đáng tự hào là học viên của Học viện tham gia thi các cuộc thi Olympic toàn quân và toàn quốc đều đạt nhiều giải cao. Học viện PK-KQ luôn là cơ sở đào tạo tốp đầu trong toàn quân về nội dung này. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, Học viện PK-KQ đã có 16 học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia.

PV: Học viện Phòng không - Không quân có những biện pháp gì để nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ giảng viên, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục, đào tạo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, thể hiện qua những biện pháp sau:

Thứ nhất, Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài với lộ trình và bước đi phù hợp.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Một buổi huấn luyện trên giảng đường của học viên Học viện PK-KQ.

Thứ hai, Học viện đã quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế, quy định đã ban hành, chú trọng lựa chọn giảng viên từ nhiều nguồn, như: Điều chỉnh giảng viên trong các khoa; tuyển chọn những sĩ quan ở các cơ quan, đơn vị, học viên tốt nghiệp khá, giỏi, có khả năng sư phạm tốt và học viên tốt nghiệp các học viện, nhà trường trong Quân đội; tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các trường đại học ngoài Quân đội…

Thứ ba, chủ động lựa chọn, đề xuất, tích cực đưa cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường trong và ngoài Quân đội; đi thực tế đảm nhiệm chức vụ quản lý, chỉ huy tại các đơn vị, kết hợp nghiên cứu ngắn ngày tại các đơn vị, nhất là các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài mới, cải tiến, nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng trong giáo dục, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

Thứ tư, xây dựng, tạo nguồn và có cơ chế hỗ trợ đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, phấn đấu có trình độ sau đại học, giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và cán bộ khoa học đầu ngành.

Đổi mới phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

PV: Xin đồng chí chia sẻ phương hướng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm và những giải pháp để Học viện tiếp tục hoàn thành tốt công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Học viện PK-KQ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và các đề án về giáo dục, đào tạo; thực hiện đồng bộ, toàn diện 3 khâu đột phá trong các nhà trường Quân đội, 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân và của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, xây dựng Học viện PK-KQ cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại.

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Học viện PK-KQ tích cực luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tiếp tục, chủ động đổi mới quy trình, chương trình, nội dung giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết học phần, môn học đồng bộ, phù hợp với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Tích cực triển khai nghiên cứu khoa học phục vụ việc dạy và học có tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đẩy mạnh liên kết để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp tác trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động phối hợp, liên kết giữa các nhà trường trong Quân chủng với các nhà trường trong và ngoài Quân đội; giữa nhà trường với đơn vị, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo.

PV: Xin cảm ơn đồng chí !

Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
“Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”, xây dựng Học viện PK-KQ “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

  • Học viện Phòng không-Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
  • Nội dung: MINH QUÂN, MẠNH CƯỜNG
  • Ảnh:
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top