Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Kiểm toán Nhà nước hành động vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Kiểm toán Nhà nước phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025.

Ý kiến bạn đọc ()

top