Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Kiểm toán Nhà nước nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV năm 2023

Để hoàn thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung dồn mọi nguồn lực, chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Ý kiến bạn đọc ()

top