Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Xe thu gom chất nhiễm xạ KAMAZ - Sáng kiến có tính ứng dụng cao

Xe thu gom chất nhiễm xạ KAMAZ có tính ứng dụng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ thu góm các chất bị nhiễm xạ hoặc có tiềm ẩn phát tán xạ ảnh hưởng đến con người và môi trường sống. Đây là sản phẩm của đề tài khoa học thuộc chương trình KC-AT của BQP.

Ý kiến bạn đọc ()

top