Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 11-2023?

Trong tháng 11-2023, có một số chính sách mới có hiệu lực liên quan đến định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy chuẩn Việt Nam về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt... sẽ chính thức có hiệu lực. Sau đây là nội dung chi tiết.

Ý kiến bạn đọc ()

top